X

Sizi arayalım

Uzmanlarımıza ücretsiz danışın

Fiyatlar

Tedavi Fiyatlar
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Brain MRI Fiyat Talebi Gönder
Breast cancer surgery Fiyat Talebi Gönder
Breast reconstruction surgery Fiyat Talebi Gönder
CT of thoracic, abdominal and pelvic organs Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
CT of the chest Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of breast cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation of a radiologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a mammologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Fine-needle aspiration biopsy Fiyat Talebi Gönder
Genetic screening Fiyat Talebi Gönder
Gland therapy for breast cancer Fiyat Talebi Gönder
Immunotherapy with Keytruda (Pembolizumab) Fiyat Talebi Gönder
Immunotherapy Fiyat Talebi Gönder
Intrabeam Fiyat Talebi Gönder
Lumpectomy Fiyat Talebi Gönder
Mammography with tomosynthesis Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
MRI of the chest Fiyat Talebi Gönder
Mammography Fiyat Talebi Gönder
Mammoplasty Fiyat Talebi Gönder
Mastectomy Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
PET/CT in breast cancer Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy for breast cancer Fiyat Talebi Gönder
Revision of MRI results Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Trepanobiopsy Fiyat Talebi Gönder
Targeted therapy Fiyat Talebi Gönder
Tomotherapy Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Watson for Oncology Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Brachytherapy Fiyat Talebi Gönder
Brachytherapy for uterine cancer Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Cervical conization (cone biopsy) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy for uterine cancer Fiyat Talebi Gönder
Colposcopy Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of cervical cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gynecologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Hysterectomy with DaVinci robot Fiyat Talebi Gönder
Hysterectomy (uterus removal) Fiyat Talebi Gönder
Hysteroscopy Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Papanicolaou test (PAP analysis) Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy for cervical cancer Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Screening for Cancer Fiyat Talebi Gönder
The Wertheim-Meigs operation Fiyat Talebi Gönder
Tomotherapy Fiyat Talebi Gönder
Trachelectomy (cervicectomy) Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Сervix Conization Fiyat Talebi Gönder
BRAF gene mutation Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
CT of thoracic, abdominal and pelvic organs Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy for colon cancer Fiyat Talebi Gönder
Colectomy (large bowel resection) Fiyat Talebi Gönder
Colonoscopy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gastroenterologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
ECG Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Gastric polyps removal Fiyat Talebi Gönder
Immunotherapy with Keytruda (Pembolizumab) Fiyat Talebi Gönder
Immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Intrabeam Fiyat Talebi Gönder
Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) Fiyat Talebi Gönder
KRAS, NRAS,BRAF mutation testing Fiyat Talebi Gönder
MRI of the abdominal cavity Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radiation therapy for bowel cancer Fiyat Talebi Gönder
Resection of large intestine Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Synchronous resection of the liver/lung with metastases Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Watson for Oncology Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
Brain biopsy Fiyat Talebi Gönder
Brain tumor removal Fiyat Talebi Gönder
Brain tumor surgery Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a neurosurgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Craniotomy Fiyat Talebi Gönder
Gamma Knife for spinal cord tumor Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Resection of glioma Fiyat Talebi Gönder
Stereotaxic surgery Fiyat Talebi Gönder
Abdominal MRI Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of kidney Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of kidney cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a urologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Cryotherapy for kidney cancer Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Immunotherapy Fiyat Talebi Gönder
Kidney transplant Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
Laparoscopic nephrectomy Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
Nephrectomy Fiyat Talebi Gönder
Nephrectomy with Da Vinci Robot Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Renal biopsy Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Targeted therapy Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
Abdominal MRI Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Chemoembolization of the liver Fiyat Talebi Gönder
Consultation of a radiologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gastroenterologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Cryodestruction Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Fine-needle aspiration biopsy Fiyat Talebi Gönder
Liver transplant Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
MRI of the abdominal cavity Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radioembolization for liver cancer Fiyat Talebi Gönder
Radiofrequency ablation of the liver Fiyat Talebi Gönder
Removal of liver cancer Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
SIRT therapy Fiyat Talebi Gönder
Screening for Cancer Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Brachytherapy Fiyat Talebi Gönder
Brain MRI with contrast Fiyat Talebi Gönder
Bronchoscopy + biopsy Fiyat Talebi Gönder
CT of thoracic, abdominal and pelvic organs Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
CT of the chest Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of lung cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a pulmonologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a thoracic surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
CyberKnife for brain tumor Fiyat Talebi Gönder
Da Vinci Robotic System Fiyat Talebi Gönder
EGFR, ALK, ROS1, PG-L1 Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Genetic screening Fiyat Talebi Gönder
Immunotherapy with Keytruda (Pembolizumab) Fiyat Talebi Gönder
Immunotherapy Fiyat Talebi Gönder
Lobectomy Fiyat Talebi Gönder
Lung cancer surgery Fiyat Talebi Gönder
Lung segmentectomy Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
MRI of the abdominal cavity Fiyat Talebi Gönder
MRI of the brain 3.0 T Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Pneumonectomy Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Stereotaxic surgery Fiyat Talebi Gönder
Target therapy for lung cancer Fiyat Talebi Gönder
Targeted therapy Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Watson for Oncology Fiyat Talebi Gönder
Wedge Resection Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
BRAF gene mutation Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Dermatoscopy Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Immunotherapy with Keytruda (Pembolizumab) Fiyat Talebi Gönder
Immunotherapy Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
Melanoma surgery Fiyat Talebi Gönder
Mohs microsurgery Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Targeted therapy Fiyat Talebi Gönder
Topical therapy of melanoma Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Wide excision of melanoma Fiyat Talebi Gönder
Сonsultation with a dermatologist Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
CT scan of the body part Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy for ovarian cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gynecologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Da Vinci Robotic System Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Hysterectomy with DaVinci robot Fiyat Talebi Gönder
Hormone therapy Fiyat Talebi Gönder
Hysterectomy (uterus removal) Fiyat Talebi Gönder
Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
MRI of the abdominal cavity Fiyat Talebi Gönder
Omentectomy Fiyat Talebi Gönder
Ovarian cancer surgery Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radiation therapy for ovarian cancer Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Оophorectomy Fiyat Talebi Gönder
Abdominal MRI Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
CT of thoracic, abdominal and pelvic organs Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnosis of Pancreatic cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation of a radiologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Distal Pancreatectomy Fiyat Talebi Gönder
Endo-ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Gastroscopy Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
NanoKnife Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Pancreatic cancer surgery Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Screening for Cancer Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Whipple surgery Fiyat Talebi Gönder
Androgen deprivation therapy Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Brachytherapy Fiyat Talebi Gönder
Brachytherapy for prostate cancer Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation of a radiologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a urologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
CyberKnife for prostate cancer Fiyat Talebi Gönder
Da Vinci prostatectomy Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Fusion biopsy Fiyat Talebi Gönder
HIFU for prostate cancer treatment Fiyat Talebi Gönder
Hormone therapy Fiyat Talebi Gönder
Hormone therapy for prostate cancer Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
Laparoscopic prostatectomy Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
PSA test Fiyat Talebi Gönder
Prostatectomy Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Screening for Cancer Fiyat Talebi Gönder
Transrectal ultrasound (TRUS) Fiyat Talebi Gönder
Transrectal ultrasound-guided prostate biopsy Fiyat Talebi Gönder
Transurethral resection of the prostate (TURP) Fiyat Talebi Gönder
BRAF gene mutation Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Colonoscopy Fiyat Talebi Gönder
Consultation of a radiologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Gastric polyps removal Fiyat Talebi Gönder
Immunotherapy with Keytruda (Pembolizumab) Fiyat Talebi Gönder
Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) Fiyat Talebi Gönder
Laparoscopic mesorectumrctonomy Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Rectal resection Fiyat Talebi Gönder
Transrectal ultrasound (TRUS) Fiyat Talebi Gönder
Tomotherapy Fiyat Talebi Gönder
Total robotic mesorectumectomy Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
Amputation Fiyat Talebi Gönder
Angiography Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Bone marrow transplantation Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy for Sarcomas Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnosis of sarcoma Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of Ewing`s sarcoma Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an orthopaedist Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Hemipelvectomy Fiyat Talebi Gönder
High intensity focused ultrasound ablation (HIFU) Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Proton-beam therapy Fiyat Talebi Gönder
Radiation Therapy for Sarcomas Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Resection of bone with implant replacement Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Sarcoma surgery Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Screening for Cancer Fiyat Talebi Gönder
Targeted therapy Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
CT scan of the body part Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy for stomach cancer Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of gastric cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gastroenterologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Da Vinci gastroectomy Fiyat Talebi Gönder
Da Vinci Robotic System Fiyat Talebi Gönder
Gastroscopy with biopsy Fiyat Talebi Gönder
Gastroectomy Fiyat Talebi Gönder
Immunotherapy with Keytruda (Pembolizumab) Fiyat Talebi Gönder
Immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
MRI of the abdominal cavity Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radiation therapy for stomach cancer Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Stomach cancer surgery Fiyat Talebi Gönder
Stomach resection Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Watson for Oncology Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
Blood test for hormonal profile Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
CT scan of the body part Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of thyroid Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of thyroid cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an endocrinologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
ECG Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Frozen section biopsy Fiyat Talebi Gönder
Fine-needle aspiration biopsy Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Proton-beam therapy Fiyat Talebi Gönder
Radioiodine therapy Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Screening for Cancer Fiyat Talebi Gönder
Subtotal thyroidectomy Fiyat Talebi Gönder
Thyroid imaging Fiyat Talebi Gönder
Thyroid resection Fiyat Talebi Gönder
Thyroidectomy Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Brachytherapy Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
CyberKnife Fiyat Talebi Gönder
Da Vinci Robotic System Fiyat Talebi Gönder
High intensity focused ultrasound ablation (HIFU) Fiyat Talebi Gönder
Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
Mapping cancer Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Proton-beam therapy Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
BRAF gene mutation Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Cryodestruction Fiyat Talebi Gönder
Dermatoscopy Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
Mohs microsurgery Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Wide excision of melanoma Fiyat Talebi Gönder
Сonsultation with a dermatologist Fiyat Talebi Gönder
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) therapy Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Bladder removal Fiyat Talebi Gönder
Bladder removal with reconstruction Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a urologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Cystoscopy Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Immunotherapy with Keytruda (Pembolizumab) Fiyat Talebi Gönder
Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
transurethral resection of the bladder Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Urodynamics Fiyat Talebi Gönder
Amputation Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Bone resection Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an orthopaedist Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Resection of bone with implant replacement Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Brain MRI Fiyat Talebi Gönder
Brain MRI with contrast Fiyat Talebi Gönder
Brain tumor removal Fiyat Talebi Gönder
Brain tumor surgery Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a neurologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a neurosurgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Craniotomy Fiyat Talebi Gönder
ECG Fiyat Talebi Gönder
EEG (Electroencephalography) Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Intrabeam Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radiation therapy for Brain Tumor Fiyat Talebi Gönder
Radiosurgery of a brain tumor Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Resection of glioblastoma Fiyat Talebi Gönder
Resection of glioma Fiyat Talebi Gönder
Resection of medulloblastoma Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Stereotaxic surgery Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Urine analysis Fiyat Talebi Gönder
Amputation Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Bone resection Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of chondrosarcoma Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Hemipelvectomy Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Proton-beam therapy Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Tomotherapy Fiyat Talebi Gönder
Angiography Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a neurosurgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy for esophageal carcinoma Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of esophageal cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gastroenterologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a physician Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an ophthalmologist Fiyat Talebi Gönder
Da Vinci Robotic System Fiyat Talebi Gönder
ECG Fiyat Talebi Gönder
Esophagectomy Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Gastroscopy Fiyat Talebi Gönder
Gastroscopy with biopsy Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Periapical X-ray Fiyat Talebi Gönder
Radiation therapy for esophageal carcinoma Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Resection of the esophagus Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Urine analysis Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a mammologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Surgical excision of fibroadenoma Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Brachytherapy Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gastroenterologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Da Vinci Robotic System Fiyat Talebi Gönder
ECG Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Proton-beam therapy Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Urine analysis Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an otolaryngologist Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
CT scan of the body part Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
ECG Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Laryngectomy Fiyat Talebi Gönder
Laryngoscopy Fiyat Talebi Gönder
Laser surgery for laryngeal cancer Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Proton-beam therapy Fiyat Talebi Gönder
Resection of laryngeal tumor Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Targeted therapy Fiyat Talebi Gönder
Throat cancer operation Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Watson for Oncology Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation of a radiologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gynecologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
CyberKnife Fiyat Talebi Gönder
High intensity focused ultrasound ablation (HIFU) Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
Leiomyosarcoma Removal Fiyat Talebi Gönder
Lymphadenectomy Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Proton-beam therapy Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Bronchoscopy + biopsy Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of lung cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
Lobectomy Fiyat Talebi Gönder
Lung cancer surgery Fiyat Talebi Gönder
Lung segmentectomy Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Pneumonectomy Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Wedge Resection Fiyat Talebi Gönder
Brain biopsy Fiyat Talebi Gönder
Brain tumor removal Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a neurosurgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Craniotomy Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Resection of medulloblastoma Fiyat Talebi Gönder
Stereotaxic surgery Fiyat Talebi Gönder
Brain MRI with contrast Fiyat Talebi Gönder
Brain SPECT Fiyat Talebi Gönder
Brain tumor removal Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a neurosurgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Craniotomy Fiyat Talebi Gönder
CyberKnife Fiyat Talebi Gönder
Gamma Knife for spinal cord tumor Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Removal of meningioma Fiyat Talebi Gönder
Skull CT scan Fiyat Talebi Gönder
TrueBeam Fiyat Talebi Gönder
Urine analysis Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Chemoembolization of the liver Fiyat Talebi Gönder
Consultation of a radiologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gastroenterologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Fine-needle aspiration biopsy Fiyat Talebi Gönder
Liver resection Fiyat Talebi Gönder
Liver transplant Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
MRI of the abdominal cavity Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radioembolization for liver cancer Fiyat Talebi Gönder
Radiofrequency ablation of the liver Fiyat Talebi Gönder
Removal of liver cancer Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
SIRT therapy Fiyat Talebi Gönder
Screening for Cancer Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Colectomy (large bowel resection) Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Capsule endoscopy Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Colonoscopy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Small intestine resection Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Brain MRI with contrast Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy for testicular cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a urologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Cryopreservation of sperm Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
Lymphadenectomy Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
Orchiectomy Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radiation therapy for testicular cancer Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Removal of testicle tumor Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Testicular prosthesis Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a thoracic surgeon Fiyat Talebi Gönder
Thymectomy Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Сomplex oncology diagnostic Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
Biopsy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an otolaryngologist Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnosis of oral cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
ECG Fiyat Talebi Gönder
MRI of one area Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder
Scintigraphy Fiyat Talebi Gönder
Tongue cancer surgery Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Ultrasound Fiyat Talebi Gönder
Urine analysis Fiyat Talebi Gönder
Bronchoscopy + biopsy Fiyat Talebi Gönder
Chemotherapy Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Cryodestruction Fiyat Talebi Gönder
Laryngoscopy Fiyat Talebi Gönder
NanoKnife Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Radiotherapy Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
Biochemical blood analysis Fiyat Talebi Gönder
CT (computer tomography) Fiyat Talebi Gönder
Complex diagnostics of cervical cancer Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gynecologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Da Vinci Robotic System Fiyat Talebi Gönder
Hysterectomy with DaVinci robot Fiyat Talebi Gönder
Hormone therapy Fiyat Talebi Gönder
Hysterectomy (uterus removal) Fiyat Talebi Gönder
Hysteroscopy Fiyat Talebi Gönder
MRI of the abdominal cavity Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Targeted therapy Fiyat Talebi Gönder
Tumor Marker Blood Test Fiyat Talebi Gönder
US transvaginal Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gastroenterologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Gastroscopy Fiyat Talebi Gönder
Gastroscopy with biopsy Fiyat Talebi Gönder
Stomach cancer surgery Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a vascular surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a gynecologist Fiyat Talebi Gönder
Hormone therapy Fiyat Talebi Gönder
Lab tests Fiyat Talebi Gönder
Removal of the cyst Fiyat Talebi Gönder
Оophorectomy Fiyat Talebi Gönder
Consultation of a radiologist Fiyat Talebi Gönder
Consultation with a surgeon Fiyat Talebi Gönder
Consultation with an oncologist Fiyat Talebi Gönder
Extended analysis of blood Fiyat Talebi Gönder
Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) Fiyat Talebi Gönder
KRAS, NRAS,BRAF mutation testing Fiyat Talebi Gönder
Kidney transplant Fiyat Talebi Gönder
MRI of the abdominal cavity Fiyat Talebi Gönder
PET/CT Fiyat Talebi Gönder
Revision of biopsy and immunohistochemistry Fiyat Talebi Gönder